Daktyloskopický váleček „PRINTMATIK“

Tento typ válečku kombinuje metodu porelonových podušek a klasického daktyloskopického válečku. Jedná se o keramický váleček, který je napuštěný daktyloskopickou černí, která se doplňuje od středu válečku k povrchu. Výhodou válečku je, že i méně zkušený pracovník dokáže nanést na podložku přesně definovanou vrstvu černě, která je potřebná pro správné načernění prstů a tím vytvoření kvalitních otisků prstů na kartě. Válečkem lze také načernit dlaně. Doporučujeme váleček „PRINTMATIK“ používat společně s přenosným daktyloskopickým stolkem.