Daktyloskopické podušky

V současné době nabízíme:


Inkoustové podušky svou konstrukcí umožňují udržování stálé rovnoměrné vrstvy daktyloskopického inkoustu na povrchu podušky a zajistí tím kvalitní načernění prstu i méně zkušeným technikem. Dále jsou podušky výhodné tam, kde daktyloskopovaná osoba špatně spolupracuje nebo má úplně nebo částečně znehybněné prsty.

Daktyloskopická poduška „PERMANENT“ „PORELON“ – inkoustová poduška
   
„PrintMatic“ – termoplastická inkoustová poduška „EZID“ – keramická inkoustová poduška