DAKTILOSKOPIE - LATENTNÍ

Daktyloskopie - zajišťování latentních stopV současné době nabízíme:

Daktyloskopické fólie
Daktyloskopické pásky
Daktyloskopické prášky
Daktyloskopické štětce
Další chemické prostředky
UV lampy

     

 
Magnetické aplikátory
  Ruční vyvíječ latentních otisků (kyanohůlka)
   
Jódové tyčinky Ochranné pracovní prostředky pro práci s kyanoakrylátem
   
Respirátory Kryanoakrylát