Rotafot

Rotafot-obrazek


Zařízení ROTAFOT je určeno pro fotografování válcových předmětů. Umožňuje fotografovat obvodovou plochu rotačních předmětů průměru 20 až 150 mm, výšky 500 mm. Na negativu je zaznamenán rozvinutý tvar fotografovaného předmětu. Lze tak velice pohodlně a efektivně fotografovat ošetřené stopy (daktyloskopické, mechanoskopické aj.) na povrchu rotačního předmětu.
Zařízení je konstruováno pro použití s fotopřístrojem LINHOF s objektivem ohniskové vzdálenosti 135 mm. Při požadavku používání jiného fotopřístroje je třeba toto konzultovat s výrobcem. Fotografovat lze na ploché filmy 90 x 120 mm, resp. 60 x 70 mm.
Ovládání je intuitivní, komunikace probíhá s použitím 16-ti tlačítkové klávesnice a LCD displeje, na kterém se zobrazují nastavené údaje a vstupní hodnoty. Zařízení je ovládáno mikroprocesorovým řídícím systémem.

Zařízení bylo vyvinuto ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem Praha a jeho vhodnost pro kriminalistickou praxi je ověřena zkouškami KÚP.