Rhodamine 6G

Rhodamine 6G je jedním z nejvíce používaným barvivem pro zvýšení kontrastu otisků prstů vyvolaných kyanoakrylátem.