Otiskovací vosk na sníh

Otiskovací vosk na sníh-obrazek

Při běžném zajišťování trasologických stop pomocí odlévacích hmot na bázi sádry, dochází při vytvrzovacím procesu ke vzniku tepla a tím poškození stop, které se nacházejí ve sněhu nebo ledu. Proto je vhodné použít otiskovací vosk na sníh, který preparuje povrch otisku. Voskem se vyplní odlévané detaily a tím se vyvarujeme jejich rozpuštění při aplikaci vlastního odlévacího média. Otiskovací vosk na sníh je dodáván v 425g aerosolových plechovkách.