Durocast

Durocast-obrazek

Durocast je odlévací tmel, jehož konzistence dovoluje práci, jak na vodorovných, tak na svislých plochách. Je schopný odlévat jemné detaily od rýhování (např. rýhy na střelách ) až po odlévání otisků bot. Durocast je schopný reprodukovat i detaily hlubotiskového tisku ( např. na bankovkách ). Je vhodný pro zajišťování stop na kovových, dřevěných , plastových a papírových površích. Nevyžaduje žádné separační činidlo. Po vytvrzení za cca 8 –12 minut zůstává Durocast plastický. Durocast je netoxický.