Amido Black


Amido black se používá na zviditelnění otisků prstů kontaminovaných krví. Amido black nedetekuje typické chemické komponenty na latentních otiscích prstů, ale je velmi citlivý na proteiny obsažené v krvi. To vyvolá černomodrou skvrnu. Amido black je použitelný na porézní i neporézní povrchy.